Jäseneksi

Liity jäseneksi

Jäsenet ovat yhdistyksen tärkein voimavara. Jokainen jäsen on tärkeä! Jäsenmaksutuloilla järjestämme toimintaa jäsenille ja teemme vaikuttamistyötä. Yhden varsinaisen jäsenen jäsemaksulla saamme lastenohjaajan tunniksi perhetapahtumiin tai voimme lähettää kymmenen tiedotuspostia.
Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenenä saat tiedotuslehtemme Tulppaanin kotiin kannettuna sekä Kehitysvammaisten tukiliiton lehden Tukiviestin tai selkolehti Leijan.
Yhdistyksen jäsenenä tuet kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia. Yhdistyksellämme on kolmenlaisia jäseniä: varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdessä rakennamme paremman tulevaisuuden!

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla henkilö. Samasta perheestä voi olla monta jäsentä. Varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa. Varsinainen jäsen saa jäsenetuna tiedotuslehti Tulppaanin ja Tukiviestin tai Leijan. Muita jäsenetuja ovat mm. retket, tapahtumat ja harrastusryhmät. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25 €.

Kannatusjäsen

Kannatusjäsen tukee yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Kannatusjäsen voi olla yksittäinen henkilö tai yhdistys tai muu yhteisö. Jos haluat liittyä kannatusjäseneksi, ota yhteyttä yhdistyskoordinaattori Liisaan, p. 045 2702916. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 100 €.

Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen vuosikokouksessa, mutta kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta kokouksessa. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on usein vähän isompi kuin varsinaisen jäsenen. Myös kannatusjäsen saa jäsenetuna Tulppaani-lehden sekä Tukiviestin tai Leijan. Lisäksi kannatusjäsenet voivat osallistua retkille, harrastusryhmiin tai tapahtumiin.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja

Yhdistys voi nimittää kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan.

Näin liityt jäseneksi

Jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenhakemus Kehitysvammaisten tukiliiton nettisivuilla. Tukiliitto ylläpitää yhdistyksemme jäsenrekisteriä.
Kun yhdistyksemme hallitus saa tiedon jäsenhakemuksesta, uusi jäsen hyväksytään jäseneksi ja jäsen saa ohjeet jäsenmaksun maksamisesta.
Pääset jäsenhakemuslomakkeeseen tältä Tukiliiton sivulta. Lomakkeesta valitaan yhdistys, johon haluat liittyä.
Tietosuojaseloste löytyy Tukiliiton nettisivuilta. Tukiliitto ylläpitää ja hallinnoi sekä jäsenrekisteriä että lehtien tilaajarekisteriä. Linkki tietosuojaselosteeseen on tässä.
kstuki toiminta
kstuki kalassa