Tuu mukaan

Tuu mukaan – Mielekästä vapaa-aikaa ja osallisuutta erityistä tukea tarvitseville nuorille

Tuu mukaan -hankkeen tavoitteena on kehittää mielekästä ja esteetöntä vapaa-ajantoimintaa erityistä tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Hankkeen aikana mahdollistetaan nuorten osallistuminen ryhmätoimintaan, tapahtumien järjestämiseen sekä niihin osallistumiseen. Nuorten osallisuutta tuetaan ottamalla nuoret vahvasti mukaan toiminnan suunnitteluun sekä mahdollistamalla osallistuminen tuettuun vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli yhdenvertaisen ja esteettömän vapaa-ajantoiminnan järjestämiseksi.

Hankkeelle on myönnetty STEA-avustus vuosille 2021–2023. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän kaupungin Nuorisopalvelut, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän seurankunnan erityisnuorisotyö, TaTu ry sekä Jyväskylän Me itse -ryhmä Mataran menevät.

Yhteyshenkilö: Maiju Rantanen 045 355 0738 / maiju.rantanen[at]kstuki.fi

Lisää Tuu mukaan -hankkeesta:

Julkaisuja

2023

2022

2021