Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry

Yhdistyksemme

Yhdistyksen toiminnan ytimessä on osallisuus. Tavoitteena on mahdollistaa kaikkien ihmisten osallistuminen yhdenvertaisesti.

Ryhmätoimintaa tuotetaan kehitysvammaisille ihmisille ja heidän perheilleen tarvelähtöisesti.

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry on aktiivinen vaikuttaja erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä ajankohtaisista asioista.

Sähköiset esitteet

Yhdistys on mukana yhteistyöverkostoissa

Olemme mukana:

 • Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallitus
 • ME ITSE ry:n hallitus
 • Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiirin hallitus
 • Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallitus
 • Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaispalveluiden yhteisjohtokunta
 • Kehitysvammaisten palvelusäätiön Päivänsäteen palvelukodin yhteistyöryhmä
 • Tuettu osuuskunta -hankkeen ohjausryhmä
 • Tuu mukaan -hankkeen ohjausryhmä
 • Jyväskylän kaupungin Vammaisneuvosto
 • Vammaisneuvoston kehitysvammapalvelujen yhteistyöryhmä
 • Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden seurantaryhmä
 • Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä
 • Keski-Suomen vammaistoimijoiden verkosto
 • Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelutyöryhmä
 • Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistyksen hallitus
 • Valtakunnallinen Nuorisoalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus verkosto
 • Keski-Suomen nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen verkosto
 • Keski-Suomen Lapsi- ja perhejärjestöjen verkosto
 • Keski-Suomen vaikuttamistyöryhmä